Регистрација

Бесплатно членство во Вардар Cashback Програмата
Регистрирајте се бесплатно во Вардар Cashback Програмата, собирајте предности од Вашите пазарувања во целиот свет и поддржете ги младинските клубови на Вардар!
Вашите предности во Вардар Cashback Програмата:
  • До 5% Cashback на сите Ваши пазарувања кај Трговските Партнери ширум светот
  • Собирајте Shopping Points и искористете ги за атрактивни Deals
  • Ексклузивни акции и понуди
  • До 1% од износот од пазарувањата со бесплатната Вардар Cashback Картичка одат во полза на младинските тимови!

My Details
My Address